Vrouw-zijn


Een intensieve serie van 7 bijeenkomsten met als werkvorm het psychodrama. We maken gebruik van een werkboek met informatie en opdrachten die je voorafgaand op een bijeenkomst leest en maakt.

De basis van ons onderwijs ligt in het scheppingsverhaal. Wat was Gods oorspronkelijke bedoeling met mannen en vrouwen? En wat zijn de gevolgen van de zondeval?

Hoe werkt dit door in onze identiteit? Hoe ontwikkel je een gezonde vrouwelijke identiteit en wat zijn de struikelblokken?

In de bijeenkomsten zelf zal er gewerkt worden aan herstel.

De groep gaat van start als er minimaal 6 (max. 10) deelnemers zijn.

Voorwaarden voor deelname

 • Je bent bereid naar jezelf te kijken.
 • Je bent bereid je verhaal met anderen te delen.
 • Je bent bereid naar anderen te luisteren.
 • Als je begeleid wordt, staat je therapeut achter je deelname.
 •     Je staat open voor een intakegesprek.


Inspiratiebronnen

Leanne Payne, Mario Bergner, Lin Button, John en Stasi Eldrige, Ivan Boszormenyi-Nagy en E.M. van den Eerenbeemt  


Deelnemers vertellen

Inhoud lesmateriaal


Les 1: Gods oorspronkelijke bedoeling en de betekenis van het mannelijke en vrouwelijke

 • Wat is de oorsprong van het mannelijke en vrouwelijke?

 • Wat is de betekenis van mannelijkheid en vrouwelijkheid?

Les 2: Gevolgen van de zondeval voor de identiteit van de vrouw

 • Wat zijn de gevolgen van de zondeval wat betreft de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten?

 • “Besef van zijn”

Les 3: De ontwikkeling van de identiteit van de vrouw

 • Uiteenzetting woorden: hechting, separatie, identificatie, polarisatie, dialoog in verband met de ontwikkeling van het vrouw-zijn

Les 4: Emotionele afhankelijkheid

 • Het begrip emotionele afhankelijkheid kunnen beschrijven en herkennen

 • Emotionele afhankelijkheid kunnen verbinden met een gebroken wil (gebogen positie)

Les 5: De seksuele (erotische) beleving van de vrouw

 • Seksualiteit in het licht van de voorgaande lessen:

 • - Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten - Hechting, separatie, identificatie, polarisatie, dialoog - Emotionele afhankelijkheid

Les 6: Moeders en dochters

 • Autonomie (staan op eigen grond) in verbondenheid: dialoog; verbinden

Les 7: Vaders en dochters

 • De vader bevestigt de identiteit

 • De driehoek vader - moeder - kind

 • God als Vader: Zijn helende tegenwoordigheid


"Ik ben gaan begrijpen hoe mijn moeite in mijn dagelijkse leven is ontstaan. Doordat ik dat nu begrijp kan ik het beter hanteren. Dat lucht op."

"Mooie opbouw. De gesprekken met elkaar waren opbouwend."

"Ik heb veel gehad aan de les over moeder en dochter."

"Fijn dat de ontwikkeling van de identiteit zo helder werd neergezet. Het was voor mij heel herkenbaar. Fijn ook dat ik handvatten kreeg hoe ik Jezus hierin kan uitnodigen..."

"Pittig! Het maakte veel bij mij los ... Ik ben blij dat er steeds linken gelegd werden naar Gods aanwezigheid. Ik realiseer me dat er nog heel wat bij mij moet gebeuren ..."

"Er was ruimte om het over mijn pijn te hebben .... Bemoedigd te merken dat ik niet de enige was"

"Het onderwijs werd heel pakkend en beeldend gebracht ... "

"Deze bijeenkomsten hebben diepe gebieden in mij geraakt. Eigenlijk heb ik het verlangen om de persoonlijke dingen verder uit te werken. Het smaakt naar meer..."