KernTalenten

Een KernTalentenonderzoek zet aan tot acties die zich laten terugbetalen

Alychet van der Hooning is gecertificeerd KernTalenten analist bij Ambitie aan zet


Wat levert een KernTalentenonderzoek (KTNO) op?Zelfkennis

 • Weten wat wel en niet bij je past

 • Begrijpen waarom het bij jou is zoals het is


Keuzes worden makkelijker

 • Zoeken naar een (andere) baan

 • Waar zit mijn 'energie lek' op mijn werk?

 • Hoe kan ik mijn baan meer passend maken?

 • Ben ik wel / niet geschikt voor 'die of die' opleiding?

 • Welke hobby's passen bij mij

 • Allerhande kruispunten in je leven waar je keuzes moet maken

Met je KernTalentenonderzoek heb je een waardevol kompas wat je helpt je richting te bepalen.


Van moeite naar flow

 • Wat geeft en wat kost je energie (stress)?

 • Welke keuzes moet je maken om een bore- of burn-out te voorkomen?

 • Wat zal je een gevoel van voldoening en plezier geven?
Werkgever - Werknemers - Teamwork

 • Werkgevers zijn gebaat bij werknemers die goed in hun vel zitten

 • Werknemers zijn gelukkiger als ze ruimte krijgen te doen wat bij hen past

 • Teams functioneren beter als het werk verdeeld wodt op basis van ieders KernTalenten
Unieke methode

 • Het verslag gaat een levenlang mee Géén momentopname

 • Maatwerk Géén hokje of archètypes e.d.

 • Zowel voor werk als privé

 • Neutraal Niet gericht op kunnen, maar op willen

 • Geen (zelf)beoordeling


Het traject

 • Je vult thuis de vragenlijst in (± 30 min.)

 • Een sessie van 3.5 uur waarin we de vragenlijst samen doornemen

 • Aansluitend een feedback gesprek van de uitkomst (± 1 uur)

 • Je ontvang een overzichtsblad van de uitkomst, zodat je thuis al vast wat vetrouwd kunt raken met 'wie je bent, wat je wilt en waar je potentie ligt'.

 • Je krijgt per post een zeer uitgebreid verslag van je KernTalenten Onderzoek. Het zal tijd en inzicht van je vragen om alle 23 KernTalenten met hun onderlinge combinaties te behappen en handen en voeten te geven.

 • Als je wilt zijn 3 verdiepingsgesprekken van 1.5 uur (na 3, 6 en 11 maanden) om vertrouwd te raken met je KernTalenten constellatie inbegrepen.

(Zou je gedurende deze periode ook alvast meer handvatten willen vanuit een meer therapeutische invalshoek dan kan je gebruik maken van de videolessen)


Katalysator in een therapieproces

Je krijgt zicht op dat wat bij je hoort; wat je moet aanvaarden en wat juist niet. Je KernTalentenonderzoek helpt je op een realistische wijze naar jezelf te kijken.

Uit de KTNO zal blijken of …

 • het een stukje van jezelf is dat je moeilijk ‘nee’ kan zeggen …

 • het bij je hoort dat je bang bent om risico’s te nemen (of ze nodig hebt) …

 • je bevestiging meer nodig hebt dan anderen …

 • het bij je past dat je geen zin in verjaardagen hebt …

 • je van nature de lat hoog legt …

 • het iets van jou is dat je jezelf in een contact even vergeet …

 • je de knop in je hoofd moeilijk kan omzetten omdat je zo in elkaar zit …

 • je vanuit je aard niet in het zonnetjes gezet wilt worden …

 • je gevoelig bent voor misbruik …

 • het klopt dat je een einzelgänger bent (of alle dagen mensen om je heen wilt hebben) …

 • etc. etc. etc.

of ... dat het voorkomt uit ervaringen waar je nog mee moet dealen

.Katalysator in relatietherapie   

 • Voor stellen is het belangrijk te weten waar je partner energie van krijgt en waar hij/zij op afknapt.

 • Een KTNO is een goede start om met elkaar realistische doelen stellen!

 • Begrijpen en begrepen worden

 • Aanvoelen, meevoelen en invoelen

 • Begrip voor behoeften

 • Gezien worden in wie je bent

De kans is vrij groot dat een KTNO jullie zal helpen anders met elkaar om te gaan waardoor jullie meer recht doen aan wie je bent!

23 kernTalenten (KTN)

De 23 KTN omvatten de cathegorieën creativiteit, organisatie en planning, empathie (één op één), goepssociabiliteit, autonomie en ondernemen, competitie, kennisverwerving en naar buiten treden.

Wat je drijft en hoe je vorm wilt geven aan bv. activiteiten of contacten wordt weer beinvloed door de andere cathegorieën.


Intresse?

info@alychetvanderhooning.nl

Ambitie aan zet

Wat vertelt een KTNO je?

 • Wie je bent
 • Wat je wilt
 • Waar je potentie zit


Maatwerk

De 23 KernTalenten hebben ieder hun eigen componenten (onderdelen) en worden gemeten in 3 verschillende sterktes. Onderling versterken, neutraliseren en of verzwakken ze elkaar.


Er zijn 94 miljard combinaties mogelijk!


Waarop is het gebaseerd?

Op jouw spelgedrag als kind (tussen 4 - ± 12 jaar).

Ontdekker van de kernTalenten:

Danielle Krekels

Zie ook Ambitie aan Zet


Uitgebreid verslag

Overzicht van al jouw 23 KernTalenten, KernTalentencombinaties én het effect van de combinaties op o.a.

 • Behoefte aan mentale- en fysieke (bewegings) ruimte

 • Oog voor detail

 • Burn-out en bore-out

KernTalenten staan niet op zichzelf. Het zijn m.n. de combinaties die jou maken tot wie je bent!