Kom tot Leven!

Twaalf avonden over de vijf levenswetten van Simone Pacot, zoals die beschreven staan in het boek "Kom weer tot Leven!"

 1. Kies voor het Leven

 2. Aanvaard je mens-zijn

 3. Ontplooi je specifieke identiteit in God en kom in gezonde relatie met de ander

 4. Ga op zoek naar de eenheid van je persoon

 5. Ontdek je vruchtbaarheid en gaven

Het onderwijs zal aangevuld worden met het gedachtegoed van L. Payne.


Onderwijs en begeleiding

Als je je hebt opgegeven voor deze bijeenkomsten ontvang je een code waarmee je toegang krijgt tot het lesmateriaal wat hoort bij Kom tot Leven!

We willen je vragen het boek te lezen en de les die hoort bij de bijeenkomst te bekijken en de vragen in het werkboek te maken.

Op de avonden kunnen we dan gelijk aan de slag door heel praktisch uit te werken wat er in gebracht wordt.

De eerste bijeenkomst begint met een kort spel waardoor we elkaar een beetje leren kennen.

Als we weer bij elkaar gaan zitten volgt er een rondje: wat heeft je geraakt in de voorbereiding?

Daarna zal één van de groepsleden haar of zijn thema uitwerken middels een psychodrama. De anderen zijn niet zo maar toeschouwers maar zullen – als ze dat willen – de inbrenger helpen.

Na het psychodrama is er een terugkoppeling in de groep. In eerste instantie over dat wat er in het psychodrama gebeurd is en daarna krijgt iedereen de gelegenheid om te zeggen op welke wijze dit raakt aan hun eigen leven.

Naar verwachting kunnen per sessie 1 of 2 mensen iets uitwerken. De resterende groepsleden leren via hen.

De bijeenkomst gaat door als er minimaal 6 deelnemers zijn. De maximale groepsgrootte is 12.

Je kunt op deze websites het werkboek, informatiemap, de vijf levenswetten en de vijf bakens downloaden. Op de eerste avond ontvang je een werkboek. Daarin kun je notities maken en het materiaal wat op de avonden wordt uitgereikt bewaren.

Meer over de inhoud van het programma klik hier


Voorwaarden voor deelname

Je bent bereid:

 • naar jezelf te kijken

 • je verhaal met anderen te delen

 • naar anderen te luisteren

 • het boek "Kom weer tot Leven" aan te schaffen en betreffende gedeelten voorafgaand aan de avonden te lezen

 • Als je elders begeleid wordt, staat je therapeut achter je deelname.

 • Je staat open voor een intakegesprek.


Boeken van Simone Pacot

 • Tot in onze diepste diepten ISBN 90-76671-42-7
 • Kom weer tot leven! ISBN 90-76671-53-7
 • Durf het nieuwe leven aan! ISBN 90-76671-59-1
 • Open je deuren voor de Geest ISBN 978-90-76671-77-2
Programma

Omdat we zoveel mogelijk af stemmen op de behoeften van de deelnemers, willen we flexibel omgaan met de thema's en volgorde

1e bijeenkomst   

Hoe open ik mijn hart voor Jezus?

 • Kennismaking / Waar loop je tegenaan?

 • Welke stap kan ik zetten in de fase waarin ik zit?

 • Hoe kan ik Hem hierin ontmoeten?

2e bijeenkomst   

Hoe open ik mijn hart voor Jezus?

 • Godsbeelden

 • Praktiseren van Gods tegenwoordigheid

3e bijeenkomst - Levenswet 1   

Kies voor het Leven: LEEF!

 • Herkennen van dwaalwegen

 • Wat is me overkomen?

 • Welke stap kan ik zetten in de fase waarin ik zit?

 • Hoe kan ik Hem hierin ontmoeten?

4e bijeenkomst - Levenswet 1  

Ontvang het LEVEN!

 • Wat wil ik?

 • Hoe ontvang ik?

 • Aanvaard je mens zijn

5e bijeenkomst - Levenswet 2

Almacht

 • Herkennen van almacht in je leven

 • Welke stap kan ik zetten in de fase waarin ik zit?

 • Hoe kan ik Hem hierin ontmoeten?

6e bijeenkomst -  Levenswet 2

Aanvaard je levens- en familiegeschiedenis

 • Wat is mijn familie overkomen en wat betekent dit voor mij?

7e bijeenkomst - Levenswet 3

Ik ben uniek!

 • Hoe ga ik om met grenzen?

 • Hoe gaat een ander om met mijn grenzen?

8e bijeenkomst - Levenswet 3

Vrij zijn

 • Bevestigd worden

 • Verantwoordelijheid nemen

9e bijeenkomst - levenswet 4

Samenhang tussen je ziel, je lichaam en je diepe hart

 • Zicht op balans tussen je innerlijke beleving en je lichaam

 • Waar zit mijn diepe hart?

10e bijeenkomst - Levenswet 4

Samenhang tussen je ziel, je lichaam en je diepe hart

 • Zicht op je eigen balans: het lichaam uit de knoop

 • God ontmoeten in mijn diepe hart

11e bijeenkomst - Levenswet 5

Wat is mijn kleur?

 • Wat zijn mijn verlangens?

 • Wat zijn mijn dwaalwegen?

 • Welke stap kan ik zetten in de fase waarin ik zit?

 • Hoe kan ik Hem hierin ontmoeten?

12e bijeenkomst - Levenswet 5

Levenskunstenaars

 • (On)dankbaarheid heeft een reden

 • Kiezen voor vreugde