Autonomie versus Verbondenheid

In de groepen maken we gebruik van het psychodrama. Dit mag je niet verwarren met het rollenspel. We kijken met elkaar naar patronen waar je last van hebt. Als jezelf niet inbrengt help je de ander zijn innerlijke wereld zichtbaar te maken. Je zult merken dat het een hele plezierige werkvorm is waarin plezier en diepgang zich snel kunnen afwisselen. Klik voor meer informatie hier.

Dit thema wordt afzonderlijk aangeboden aan individuen en stellen.


Omgaan met je eigen verlangens, behoeften en grenzen als de ander deze ook heeft. Hoe maak je duidelijk waar je staat zonder het contact met de ander, of jezelf te verliezen?

We gaan in eerste instantie aan de slag met het Model van Verdeeldheid. Dit model maakt het patroon duidelijk waarin je (vast)zit en laat je zien en ervaren wat je tegenhoudt om jezelf te zijn en geeft je zicht op de mogelijkheid dit te overwinnen.

Na elke oefening is er ruimte om te delen hoe het voor je was.

Na afloop van elke bijeenkmost schrijf je een (korte)reflectie: Wat was nieuw voor je? en/of Wat heeft je geraakt? Deze stuur je per mail voor de volgende bijeenkomst op naar de andere leden van de groep.Gaandeweg gaan we ook gebruik maken van andere modellen. Al deze modellen zijn terug te voeren op het Model van Verdeeldheid:

  • De zeven posities, die 7 lichaamsgebieden

  • De zeven stoelen van agressie

  • Driehoek van veiligheid

  • Geinternaliseerde ouder

We gaan je helpen te ontdekken waar je blokkades (splitsingen) zitten en hoe je met de ander kan leven vanuit een innerlijke heelheid