Als een sessie 24 uur van te voren wordt afgezegd kunnen we deze kosteloos verzetten.

Niet nagekomen sessies worden wel gefactureerd


WACHTLIJST

Als je nog niet direct terecht kunt, kan je na een oriënterend gesprek op de wachtlijst geplaatst worden. De verwachting is dat er dan binnen een halfjaar een plekje vrijkomt. Mocht dit langer duren dan is er een wachtlijst-stop. Het is dan ook niet meer mogelijk een oriënterend gesprek te plannen.


Wilmie heeft momenteel een lange wachtlijst en neemt daardoor nu geen nieuwe clienten meer aan.

Alychet heeft op dit moment alleen ruimte voor een kortdurend traject op basis van een KernTalentenonderzoek.

Tijdens het wachten zou je devideolessen kunnen volgen, ofinformatie aanvragenover deelname aan een groep.


Onderstaande downloads bevatten belangrijke informatie voor cliënten:


Individuele therapie

€ 85,00 per sessie van een uur

Declareren bij de zorgverzekeraar is mogelijk.

Klik voor informatie hier.

Factuur wordt per sessie achteraf via de mail verzonden.

Groepstherapie

€ 120 per bijeenkomst

Deelname geldt voor alle van te voren afgesproken bijeenkomsten.


Groepstherapie wordt niet vergoed.

Factuur wordt achteraf per bijeenkomst via de mail verzonden.

Relatietherapie

€ 130,00 per sessie van 1.5 uur

Relatietherapie wordt niet vergoed

Factuur wordt per sessie achteraf via de mail verzonden.


KernTalenten traject

omvat in principe:

Link naar de vragenlijst (30 min.)

KernTalentenonderzoek (3 uur)

Feedback gesprek (1 uur)

Op maat gemaakt verslag of persoonlijk verslag met opdrachten

Vier begeleidingsgesprekken (van een 1 uur)

Extra begeleidingsgesprekken kosten € 85,- per uur en worden afzonderlijk acheraf gefactureerd.

Maak per mail een 'beeldbelafpspraak' als je het traject anders wilt inrichten

Het KernTalentenonderzoek kan een onderdeel van de intake van een therapeutisch proces zijn. Het onderzoek zelf wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Over het algemeen zijn werkgevers bereid (een deel van) de kosten te betalen.

De begeleidingsgesprekken kunnen wel, onder bepaalde voorwaarden, bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Klik voor info hier . Het KernTalentenonderzoek wordt niet vergoed.

Offerte

Vraag per mail naar de huidige trajectprijzen.

Aan de hand van jouw wensen maak ik een offerte op. Nadat je met de offerte akkoord bent gegaan ontvang je per mail de factuur en de link naar de vragenlijst.

Een KernTalentenonderzoek wordt dus in principe vooraf betaald.