Declareren


Alles wat je moet weten over het declaren van onze facturen bij je zorgverzekeraar

en meer ...

Aanvullende verzekerering

De gesprekken worden niet vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Mogelijk wel uit je aanvullende pakket, afhankelijk van je zorgverzekeraar en polis.

Eventuele vergoeding valt onder de aanvullende verzekering alternatieve zorg op basis van ons lidmaatschap van het NVPA en RBCZ.

Klik hier voor informatie over het declaren bij jouw zorgverzekering.

Hier kun je geen rechten aan ontlenen. Lees je polis goed door of neem contact op met je zorgverzekeraar. Houd dan de gegevens op deze pagina bij de hand.

Klachten

Als je een klacht over de begeleiding hebt, zou het fijn zijn als je ons dit laat weten.

Mocht je dit om wat voor reden dan ook moeilijk vinden dan kan je ook contact opnemen met het S.C.A.G.: Gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen www.scag.nl

Lidnummers SCAG

Wilmie: 10227
Alychet: 10932

Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten'

Gegevens van Wilmie

K.v.K. nr. 08193939

BTW nummer NL001483247B87

IBAN NL22 ABNA 0619 4107 39

BIC ABNANL2A


Registraties/lidmaatschappen:
Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)

Registratienummer 100531Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Registratienummer 204058RRGeldt alleen voor hen die bij Prolife zijn verzekerd  Nederlandse Vereniging voor christen hulpverleners


Gegevens van Alychet

KvK nr. 08193558

BTW nummer NL00988919B85

IBAN NL25 INGB 0005 2373 76Registraties / Lidmaatschappen:
Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)

Registratienummer: 100522


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Registratienummer: 204206R


Nederlandse Vereniging voor christen hulpverleners