KOM TOT LEVEN!


Deelnemers die zich opgegeven hebben voor de therapiegroep Kom tot Leven! ontvangen per mail een inlogcode. Hiermee hebben ze gratis toegang tot de videolessen, de informatiemap en de huiswerkopdrachten (zie downloads in het menu).

Wil je de lessen inzien zonder deelname aan de therapiegroep? Stuur dan een mail naar info@alychetvanderhooning.nl

Vermeldt hierin om welke lessen het gaat, je naam en woonplaats zodat we de overschrijving kunnen vinden.

Als we het geld ontvangen hebben op rekeningnummer NL25 INGB000 5237376 op naam van A. van der Hooning, Wapenveld o.v.v. de betreffende lessen dan sturen we je zo snel mogelijk een code waarmee je de lessen kunt gaan volgen.

Elke maandag na ontvangst van de eerste code krijg je een nieuwe code waarmee je de vervolgles kan bekijken. Elke code blijft 4 weken geldig.

In 2020 zal dit gedigitaliseerd worden.

Als je het boek Kom weer tot Leven! niet hebt is het handig de 5 bakens en de 5 Levenswetten op deze pagina te downloaden wel om de videolessen te kunnen vol


Kosten

Les 1-3 € 10,00

Les 4-6 € 25,00

Les 7-9 € 25,00

Les 10-12 € 25,00

VIDEO LESSEN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Les 1 Totaal: 26 minuten

Introductie en tips   8 min. 25

1. Wat is het openen van je hart voor Jezus wel en wat is het niet?  6 min. 20

2. Wat is de samenhang tussen de 5 levenswetten, bakens en dwaalwegen?   4 min. 35

3. Kies voor het leven. Welke actie wordt er van mij gevraagd?  7 min. 20


Les 2 Totaal: 37 minuten

1. Voor wie open ik mijn hart?   

19 min. 35 sec

2. Hoe praktiseer ik Gods Tegenwoordigheid? 5 min. 50

3. Gebed van verbinding met Jezus.   4 min. 20

4. Welke blokkades kan ik tegen komen als ik mijn hart open voor Jezus?   9 min. 10


Les 3 Totaal 47 min. 15 sec.

1. Wat is besef van zijn? 20 min.

2. Beschadigingen in het kunnen ontvangen. 12 min 30

3. Zit er misschien een innerlijk verwond kind in mij? 12 min. 15

4. Gebed voor herstel van besef van zijn. 2 min. 30


les 4 46 min. 35 sec

1. Welke acties horen bij het kiezen voor het leven? 16 min.

2. Dwaalwegen: Leven of dood? 9 min. 35

3, Hoe herken ik het verwonde innerlijk kind? 22 min.


Les 5 44 min. 30 sec.

1. Almacht (1) 11 min. 20

2. Almacht (2) 12 min. 35

3. Almacht (3) 11 min. 05

4. Zelfaanvaardng 9 min. 30


Les 6 20 min. 10 sec.

1. Aanvaarden van je

levensgeschiedenis (1) 14 min.

2. Werken met de bakens (2)  

6 min. 10 sec


Les 7 92 min. 15 sec.

1. Samensmelting 23 min. 35 sec.

2. Plaatsverwarring 21 min.

3. In de greep van de ander

18 min. 15 sec.

4. Begeerte 9 min. 10 sec.

5. Jij bent uniek! 12 min. 15 sec.

6. Gebed van losmaking

7 min. 50 sec.