Individuele therapieStarten met therapie kan best eng zijn. Er kunnen jaren overheen gaan voordat je de stap zet. Als dan die éne druppel valt in een al veel te volle emmer besluit je: Nu moet het gebeuren!


Hulpvraag

Voor de één is de hulpvraag duidelijk, maar even zo vaak niet: Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel; ik kan mijn vinger er niet opleggen... Of: Die relatie zit me dwars. Ik weet niet waarom. Ik wil het anders, maar ik weet niet hoe.

Wie kan zich aanmelden?

Als je

  • vastloopt in jezelf, of met anderen
  • gevoelens ervaart waar je last van hebt
  • niet meer die rots in de branding wilt zijn
  • inspiratie in je leven mist
  • last hebt van perfectionisme en/of faalangst
  • onzeker en besluiteloos bent
  • je vaak moe en lusteloos voelt, zonder medische oorzaak
  • het gevoel hebt klem te zitten

We kunnen de lijst nog veel langer maken, maar je kan ook contact met één van ons opnemen (bij voorkeur per mail) en een afspraak maken zodat jij je verhaal kunt doen.

Alychet zal een orienterend gesprek met je plannen. Wilmie laat het orienterend gesprek samenvallen met de intake.

Van belang is dat het klikt en dat je wat je hoopt te ontvangen past bij onze competenties.

Contextuele therapieWe houden rekening met familieverbanden: opa’s, oma’s, vader, moeder, eventuele broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten etc. Ook de eigen kinderen.

Hoe eerlijk zijn de onderlinge lasten en lusten verdeeld?

Hoe open was en is het gesprek in de familie van vaders-, moederszijde, in het gezin waar jezelf bent opgegroeid en in het gezin waar je nu wellicht ouder van bent?

We kijken naar minimaal 3 generaties en houden ook rekening met de volgende generatie die nog zou kunnen komen.

Nagy (grondlegger van dit gedachtegoed) gaat uit van de onverbrekelijke familieverbanden die elkaar onderling beinvloeden: Als je moeder bv niet meer met haar zus om wil gaan, zal dat invloed hebben op jou.

Elk familielid kijkt op zijn manier naar wat er binnen de familie gebeurt. Binnen het geheel heeft iedereen zijn eigen "balans" met de ander. Zo kan jij misschien prima opschieten met je oma, maar je broer juist helemaal niet.

Welke relaties zijn steunend? Welke juist niet? Hoe komt dit?

Iedereen draagt op zijn manier een steentje bij. De hamvraag is hoe passend dit is, of is geweest voor een ieder afzonderlijk. Sommigen hebben bv. zoveel gegeven dat ze het nu niet meer kunnen opbregen. Anderen hebben het gevoel dat ze in de schuld staan en durven niet meer te vragen. Kinderen kunnen zich zo verantwoordelijk gevoeld hebben voor hun ouders waardoor ze niet weten hoe ze verantwoordelijk moeten zijn voor zichzelf; ze cijferen zich ook als volwassenen nog weg!

Hoe kan je trouw zijn aan de ander en ook aan jezelf? Als je patronen die opgebouwd zijn in het gezin van herkomst niet uitwerkt, worden deze herhaald buiten je familie.

Naast al die familieverbanden ben jij als individu ook belangrijk:

Wat voel, denk en verlang jij? Wat is jouw verhaal? We willen het graag horen!

BeeldtaalWe maken gebruik van 'beeldtaal'; werken met poppetjes en symbolen. Hierdoor wordt spelenderwijs de aard van de onderlinge relaties, patronen e.d. zichtbaar gemaakt.Geloof en zingevingWe verbinden professionele hulp met pastorale zorg. Dit betekent dat je geloofs- en zingevingsvragen naar voren kunt brengen.

Als je het op prijs stelt, willen we samen met je bidden. Hierin zijn we geinspireerd door het z.g. luisterend gebed van Leanne Payne: Leren luisteren met je hart naar Gods woord.

We willen je helpen zelf van God te ontvangen.

MonodramaMonodrama is een werkvorm uit het psychodrama. Een lege stoel of een attribuut kan een persoon zijn b.v. het kind wat je ooit was, of een gevoel wat je wilt uitbeelden. Door b.v van plek te verwisselen kan je tot verrassende ontdekkingen komen!


KerTalenten Traject


Het behoort tot de mogelijkheden voorafgaand aan de therapie (of tijdens) een KernTalententraject te doen. Dit geeft een goede basis voor de therapie!

In de praktijk blijkt dat therapie en het KernTalententraject een krachtige combinatie is!