Groepstherapie

Vraag je jezelf wel eens af of jij de enige bent die worstelt met wat je hebt meegemaakt? Heb je enig idee hoe anderen hiermee omgaan? Samenkomen met een kleine groep (6 - 8) van lotgenoten is een heel unieke ervaring. Je herkent je eigen worsteling ookal is het soms net even iets anders. Je hoort wat een ander geholpen heeft of juist niet ... Je leert met elkaar en aan elkaar.

Psychodrama

In de groepen maken we gebruik van het psychodrama. Dit mag je niet verwarren met het rollenspel. We kijken met elkaar naar patronen waar je last van hebt. Als jezelf niet inbrengt help je de ander zijn innerlijke wereld zichtbaar te maken. Je zult merken dat het een hele plezierige werkvorm is waarin plezier en diepgang zich snel kunnen afwisselen. Klik voor meer informatie hier.

Themagroepen

Werkvorm is het psychodrama.

Themagroepen worden georganiseerd als onderdeel van een individueel traject en/of bij voldoende deelname.

Samen met 6-10 anderen komen we samen rondom een thema die jullie gemeen hebben:

Autonomie versus verbondenheid

Als je merkt dat je moeilijk nee kunt zeggen en niet goed durft te zeggen wat je echt denk. Het is lastig jezelf te blijven in contact met anderen

Ook voor partnerrelaties:

Samen met andere stellen leer je sneller en diepgaander. Als je relatietherapie hebt is het aan te bevelen samen een aantal groepsbijeenkomsten mee te maken. Zeker als je het 'praten' beu bent, maar je wel wilt blijven inspannen om jullie relatie te verbeteren.

Voor meer informatie klik hier

Vrouwzijn

Kom weer tot Leven!

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten worden de videolessen (zie menubalk) thuis bekeken en de huiswerkopdrachten gemaakt.

Verlangen naar meer intimiteit met God:

- Luisterende bidden

- Aslans adem

Het aantal bijeenkomsten varieert van 3 tot 12

Traumaseksualiteit I

Zes bijeenkomsten van 4 uur voor vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

We gebruiken de richtlijnen uit 'Traumaseksualiteit' van P.J. Schouten.

Het moment, de schade en de gevolgen

Innerlijke verdeeldheid (psychische dwarsleasie)

Schadepatronen herkennen

Schuld en schaamte

Via psychodrama en psycho-educatie gaan we stap voor stap langs verschillende thema’s rondom het seksueel misbruik.

De eerste bijeenkomst begint met een kort kennismakingsspel. Daarna volgt er een rondje: wat wil je vandaag inbrengen?

Eén (of twee) werkt het uit d.m.v. een psychodrama. De anderen zijn niet zo maar toeschouwers maar zullen – als ze dat willen – de inbrenger helpen.

Terugkoppeling: Wat is er in het psychodrama gebeurd? Herken je dit in je eigen leven?


Je zult ontdekken dat het psychodrama een prettige werkvorm is waarin spel, diepgang en plezier elkaar afwisselen.

Traumaseksualiteit II

Zes bijeenkomsten van 4 uur voor vrouwen die deelgenomen hebben aan 'Traumaseksualliteit I' en willen doorgroeien naar meer heelheid. Thema's uit de voorgaande zes sessies worden dieper uitgewerkt.

Contact krijgen met je NEE

Uit de 'halfheid'; in contact blijven met jezelf en de ander

Loskomen van de dader

Nadat je meer vertrouwen hebt kunnen opbouwen in de voorgaande bijeenkomsten en de thema's min of meer bekend zijn, kunnen we tijdens deze bijeekomsten dieper gaan.


Traumaseksualiteit III

Zes bijeenkomsten van 4 uur voor vrouwen die deelgenomen hebben aan 'Traumaseksualliteit I en/of II

We zullen gebruik maken van bekende en nog onbekende modellen

Loskomen van de dader

Patronen uit je gezin van herkomst

Ontdekken van je uniekzijn


Je zult ontdekken hoe waardevol het is als je samen met anderen de diepte in gaat!