Wachtlijst

Als je nog niet direct terecht kunt, kan je na een oriënterend gesprek op de wachtlijst geplaatst worden. De verwachting is dat er dan binnen een halfjaar een plekje vrijkomt. Mocht dit langer duren dan is er een wachtlijst-stop. Het is dan ook niet meer mogelijk een oriënterend gesprek te plannen.

Wachtlijst Wilmie

Op dit moment is mijn wachtlijst langer dan 6 maanden. Daarom is er een wachtlijst stop.

Wachtlijst Alychet

Op dit moment neem ik geen nieuwe cienten meer aan. Ook de wachtlijst voor zowel de middag als de avond is gesloten.


Tarieven

  • Individuelel gesprek (1 uur) € 80.00 .

  • Echtparen (1½ uur) € 120.00

  • Groepstherapie (2-2½ uur): € 80.00 per bijeenkomst,

  • Bij deelname aan een groep worden alle van te voren afgesproken bijeenkomsten gefactureerd. Ook als je er een keer niet bij kunt zijn.

  • De facturen worden per email verstuurd.

Afzeggen

Wanneer je een gemaakte afspraak minimaal 24 uur van te voren afzegt, kan deze kosteloos verzet worden.
Een niet nagekomen gesprek wordt wel in rekening gebracht.

Vergoeding zorgverzekering

De gesprekken worden niet vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Mogelijk wel uit je aanvullende pakket, afhankelijk van je zorgverzekeraar en polis.

Eventuele vergoeding valt onder de aanvullende verzekering alternatieve zorg op basis van het NVPA lidmaatschap.

Dekt jouw verzekering onze facturen?

Kijk op:

https://nvpa.org/verzekeringen/public

Hier kun je geen rechten aan ontlenen. Lees je polis goed door of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Prolife: op basis van het keurmerk Christelijke zorg vergoed deze gesprekken bij Wilmie, eveneens afhankelijk van het aanvullende pakket.

Alg. gegevens Zorgverzekeringen Wilmie:

AGB-code: 94006646

Registraties/lidmaatschappen

NVPA

Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen Registratienummer 100531

RBCZ   

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Registratienummer 204058RR

NVVCH Nederlandse vereniging van vrijgevestigde christen-hulpverleners

Persoonlijke Vektis AGB-code 94-006619

Praktijk Vektis AGB-code 94-(0)56098 (Alternatieve therapie)

K.v.K. nr. 08193939

Alg. gegevens Zorgverzekeringen Alychet

NVPA

registratienummer 100522

RBCZ

registratienummer 204206R

NVVCH

Persoonlijke VEKTIS AGB-code 94006646

Praktijk VEKTIS AGB-code 9456123 (Alternatieve therapie)

KvK nr. 08193558

Klachten

Als je een klacht over de begeleiding hebt, dan zou het fijn vinden dat je dit vertelt.

Mocht je dit om wat voor reden dan ook moeilijk vinden dan kan je ook contact opnemen met het S.C.A.G.: Gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen www.scag.nl


Lidnummer SCAG
Wilmie: 10227
Alychet: 10932

Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA www.nvpa.org onder het kopje ‘Voor cliënten’

Lidnummer NVPA

Wilmie: 10227

Alychet: 10932