Cursus Aslans Adem

De Heerlijkheid van Christus in en met ons

Naar de hoofdpersoon uit de verhalenserie over het land Narnia van C.S. Lewis


Cursisten over deze cursus:

"God openbaarde zich aan mij via deze cursus."

"Er sprak Leven uit en het heeft me diep geraakt."

"Het heeft mij geholpen God te zien in mijn dagelijks leven."

"Het heeft mij inzicht gegeven in mijn wil en het heeft mij sterker gemaakt."

"Met mijn verstand kon ik het niet altijd volgen, maar met mijn hart wel."

"Ik heb iets van de grootheid van God en Zijn Liefde gezien."

"Mijn ontzag voor God is gegroeid!"

“Een indrukwekkende cursus, waarbij je steeds weer opnieuw verrast wordt door de woorden en beelden die C.S. Lewis gebruikt. De hoogte, de diepte, de lengte, de breedte van het christelijke geloof! Continu kwam naar voren dat je hervormd moet worden door de vernieuwing van je denken. In alles heb ik geleerd dat ik het juiste perspectief niet heb om te kunnen analyseren, veroordelen, beoordelen, besluiten. Hij alleen heeft het juiste perspectief en dat biedt ook rust. In de cursus heb ik geleerd dat in God geen kwaad/duister/zonde is, maar dat Hij enkel licht is! Een cursus die smaakt naar meer!”


Dit is waar het om gaat

Jezus vraagt de Vader: “Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn” (Joh.17:21). Door de komst van de Heilige Geest is dit gebed verhoord. Ik word door Hem bewoond en ik woon in Hem. Nu al, in dit leven! Ik kan een relatie hebben met de Vader zoals Jezus had: intiem, liefdevol, bevestigend en richtinggevend. Ik kan Zijn woord voor mij persoonlijk ontvangen. Ontmoetingen waarin Hij Zich aan mij laat kennen. Ontmoetingen die mijn hart helen. Het is werkelijk weggelegd voor iedereen.

Dit was ook waar Paulus over sprak: “Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voorzover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven” Gal. 2:20.

Zeven lessen

In zeven lessen gaan we langs onderwerpen als:

  • de zichtbare en onzichtbare wereld;
  • de schepping van de mens en zijn herschepping;
  • geloof, verstand en fantasie;
  • Zijn aanwezigheid leren zien.

Hem ontmoeten is groeien in heelheid. Vader, Zoon en Heilige Geest zeggen: “ Laat Ons mensen maken naar Ons beeld”. Mensen, die naar Ons luisteren, die Ons kennen en die Ons zien. Mensen, met wie we een relatie kunnen hebben.


De cursus is samengesteld aan de hand van het boek Aslans Adem over het werk van de Heilige Geest in de werken van C.S. Lewis, geschreven door Leanne Payne. Zij heeft de werken van Lewis onderzocht en er kostbare schatten uit opgediept. Schatten die ons terugbrengen naar het hart van de Vader. Het is haar gebed dat het boek vernieuwing zal brengen aan de kerk van Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Heling van het hart door de ontdekking van Gods werkelijke tegenwoordigheid in de gelovigen.
Cursusmap

Bij de cursus hoort een cursusmap die in de eerste les uitgereikt wordt.

In deze map zijn passages opgenomen uit de werken van C.S. Lewis, die het thema van de avonden inleiden en/of aanvullen. Het is de bedoeling dat je ter voorbereiding op de les het betreffende hoofdstuk uit de map leest en de vragen maakt. Je zult merken dat je de lessen dan beter kunt volgen. Sommige stukken zijn best moeilijk te lezen, maar als je ze na de les nog eens doorleest zal het je vast beter vergaan.

Eén avond duurt ongeveer twee uur en bevat een theoriedeel aangevuld met momenten van persoonlijke verwerking (alleen, twee-aan-twee, of in een kleine groepje). Halverwege een les is er een pauze.

Een overzicht van het programma staat hiernaast.

Kosten

De cursus gaat van start als er minimaal 8 aanmeldingen zijn.

Prijs: € 175,00 per persoon, inclusief cursusmap.

Mocht een groep zelf voor ruimte, werving, betaling en koffie/thee zorgen, dan wordt in onderling overleg een prijs per deelnemer afgesproken.

Het strekt tot aanbeveling het boek Aslans Adem aan te schaffen.