Inspiratie


Op de schouders mogen staan van reuzen

Er zijn véél inspiratiebronnen die ons leven en denken hebben verrijkt. Het heeft ons geholpen te leven en dankbaar te zijn.

De Bijbel; een bron die niet opraakt.

Boeken van Leanne Payne, Simone Pacot, Henri Nouwen, C.S. Lewis, Signa Bodishbaugh, Henry Cloud, John Townsend, Mario Bergner.

En verder: Terry Hargrave, Alice Miller, Anselm Grun, Tim Keller, Susan Forward, Larry Crabb, Oswald Chambers, Bruce Perry, Toon Tellegen, Loesje...
Enkele citaten:

Terry D. Hargrave:

'Relaties met anderen zijn de basis voor het begrijpen van onszelf, net zoals de relaties die anderen met ons hebben, dienen als basis voor hun begrijpen van zichzelf.'

Leanne Payne:

'Gods Tegenwoordigheid roept het ware ik naar boven, uit de hel van de oude valse ik, in wat het beste kan worden beschreven als een opstanding. Het echte ik, met één gezicht, niet langer onderdrukt, angstig of onstandvastig, schudt het oude pseudo-ik met zijn talloze gezichten af en komt vrijmoedig naar voren.(…) We worden van binnen verenigd (…) en gaan vanuit ons centrum leven.'

Simone Pacot:

'Iedereen kan Gods liefde ervaren als de liefde van een vader (de fundamentele keuzes voor vruchtbare levenswegen) en van een moeder (het mededogen, de tedere ontvankelijkheid). Je kunt jezelf als mens in alle dimensies (lichaam, psyche, hart en ziel) opnieuw instellen op Gods bedoelingen. Je wordt uitgenodigd je bestaan open te stellen voor Christus' genade, voor het licht van de Geest, en vervolgens voor het opnieuw “lezen” van je eigen geschiedenis, van de manier waarop je je identiteit gevormd hebt, je innerlijke vrijheid.'

Henri Nouwen:

'Door de jaren heen ben ik me gaan realiseren dat het grootste gevaar voor ons leven niet is gelegen in succes, populariteit of macht, maar in het afwijzen van ons zelf.' 'De basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn.' 'Het grote geheim van het geestelijke leven, het leven van de geliefde zonen en dochters van God, is dat alles wat we doormaken, of het nu blijdschap of verdriet, vreugde of pijn, gezondheid of ziekte is, een stap kan zijn op weg naar onze volledige menswording.'

Anselm Grün:

'Men kan uit hout een mooi beeld snijden, uit steen iets bewonderenswaardigs kappen en van klei iets waardevols vormen. Als je je verzoent met je levensweg, dan kunnen juist ook de moeilijke stukken daarin voor velen vruchtbaar zijn.'

Gunther Reflé:

'Wie zijn verleden niet kent, accepteert en omarmt, is niet in staat vandaag te genieten en zijn toekomst te plannen.'

Minke de Vries:

'Er zijn heel pijnlijke momenten geweest in mijn levensgeschiedenis, die ik niet goed doorgekomen ben. Verlang je naar genezing van je kwetsuren? Dat is mogelijk door stappen op weg naar verzoening met onszelf.'

Onderstaande vragen kunnen helpen in het oriënteren op het dagelijks leven en het vasthouden van de goede richting:

  • Hebben die pijnlijke momenten nu een betekenis gekregen voor mij?

  • Aanvaard ik ze, omdat ze bij me horen? Aanvaard ik mijzelf, als degene die ik door al die gebeurtenissen heen ben geworden?

  • Kan ik mijn levensgeschiedenis zien als een heilsgeschiedenis?

  • Heb ik erkend dat ik in sommige omstandigheden reageer alsof ik nog vastzit in het verleden, en dat ik daardoor niet opensta voor wat zich aanbiedt in het hier en nu?

  • Als ik me daarvan bewust ben, kan dat dan een begin van genezing zijn?

  • Hoe goed slaag ik erin vergeving te schenken?

Loesje:

'Als je de sprong niet waagt kom je nooit verder.'