kernTalentenonderzoek


Hoe gaat het in zijn werk?

Traject voor individuen

Het traject start met een opwarmtje: het thuis invullen van de online vragenlijst. Dat duurt een half uurtje. We maken een afspraak waarin ik samen met jou de vragen doorloop. Aan de hand daarvan stel ik je 23 KenTalenten vast. Dit duurt ongeveer drie uur. Gelijk daarop volgende krijg je de eerste resultaten te horen. Het verslag wat ik voornamelijk met de hand zal samenstellen krijg je per post thuisgestuurd. Als je er klaar voor bent starten de begeleidingssessies. Zeker als je (ook) op zoek bent naar een meer balans in je leven op alle fronten heb je die acht begeleidingsgesprekken wel nodig. Mocht het KernTalenten- naast een therapietraject lopen dan zal je merken hoe dit elkaar versterkt!

Mocht je het KernTalentenonderzoek alleen doen om bv inzicht te krijgen in welke baan of opleiding bij je past, dan kan ik met je overleggen hoeveel begeleidingsgesprekken passend voor je zijn.

Omdat we samen kijken naar je spelgedracht tussen 4 en ongeveer 12 jaar is het KernTalenten traject ook heel geschikt om jongeren te helpen een passende vervolgopleiding te vinden.


Traject voor Partnerrelaties

We verwerken en analyseren de resultaten van de door jou thuis ingevulde online vragenlijst. Het invullen doe je zonder overleg met je partner. Vervolgens neem ik de lijst los van elkaar in een gesprek van 3 uur met je door. Aansluitend krijg je de eerste uitkomsten te horen.

De uitkomsten verwerken ik in een persoonlijk, dus op maat gemaakt verslag. Beiden krijgt een eigen verslag per post thuis gestuurd. Nadat dit verslag goed bestudeerd is, laat je weten dat je klaar bent om het samen met mij door te nemen. Dit kan samen met je partner, maar ook los van elkaar. De acht begeleidingssessies zijn beslist nodig omdat het tijd vergt om de uitkomsten handen en voeten te geven en op een andere manier naar jezelf en je partner te kijken. Afhankelijk van je wensen kan je, alleen of samen hierna meerdere sessies afnemen.


Traject voor teams

Een KernTalentenonderzoek start met een overleg met de opdrachtgever. Aan de hand van de genoemde wensen wordt een stappenplan opgesteld, een tijdspad afgesproken en een offerte opgemaakt.

Vervolgens wordt er een teambijeenkomst belegd waarin alle leden van het team horen wat er gaat gebeuren, wat het tijdspad is en welk effect beoogd wordt.

Elk teamlid krijgt een eigen KernTalentenonderzoek: de vragenlijst wordt thuis ingevuld. Na afloop krijgt elk teamlid uitgebreid verslag thuisgestuurd. Tot slot wordt dit in een individueel evaluatiegesprek doorgenomen.

De uitslag, met de focus op de sterke KernTalenten, wordt met elkaar besproken in een tweede teambijeenkomst.

Aan het eind van dit traject is er een evaluatie met de opdrachtgever. Er kunnen dan ideeën en afspraken gemaakt worden om de voortgang te begeleiden.


Individuen

Invullen online vragenlijst 30min.

  Samen doorlopen vragenlijst 3u.

Feedback gesprek 1u.

Verslag

3-8 begeleidingssessiesPartners

Beiden: Invullen online vragenlijst 30min

. Samen doorlopen vragenlijst 3u.

Met beide los van elkaar!

Feedback gesprek 1u.

Met beide apart van elkaar!

Twee pesoonijke verslagen

8 begeleidingssessies
Teams

Overleg

- Stappenplan - tijdspad - offerte

Teambijeenkomst

KernTalentenonderzoek teamleden

Vragenlijst invullen - samendoornemen -

feedback gesprek - verslag

Teambijeenkomst

Evaluatie